Wirtualny spacer po Katedrze Wawelskiej

Prezentujemy 3 panoramy sferyczne tworzace wirtualny spacer po Katedrze Wawelskiej.

Katedra Wawelska

Kościół kadetralny na Wawelu wybudowano prawdopodobnie po ustanowieniu biskupstwa krakowskiego w 1000 roku. Dzisiaj niestety niewiele wiadomo o tej pierwszej budowli. Kolejną romańską katedrę wybudowano na przełomie XI i XII wieku za panowania księcia Władysława Hermana (1079-1102). Została konsekrowana w 1142 roku. Po pożarze w 1305 roku biskup Jan Muskata rozpoczął budowę nowej świątyni, jednakże budowa nie została zakończona. Te budynki, które zachowały się do dzisiaj, wzniesiono w kilku etapach. Prezbiterium z obejściem budowano od 1320 do 1346 roku, a korpus nawowy od 1346 do 1364. Świątyna została konsekrowana 28 marca 1364 roku. W ciągu następnych stuleci katedra ulegała zmianom. Przebudowywano dawne budynki i wznoszono nowe kaplice z przeznaczeniem na mauzolea, wyposażano wnętrza katedry w dzieła sztuki. Tutaj więcej informacji na temat Katedry Wawelskiej.

Plan Katedry Wawelskiej

Panoramy sferyczne:

Panorama Konfesji św. Stanisława
Konfesja św. Stanisława (1)

Panorama wykonana przed Konfesją św. Stanisława. Kaplica ta jest mauzoleum św. Stanisława ze Szczepanowa.

Panorama sferyczna ołtarza głównego
Ołtarz główny (2)

Panorama sferyczna ołtarza głównego Katedry Wawelskiej. Tutaj odbywały się koronacje królów i konsekracje biskupie.

Panorama sferyczna nawy bocznej
Nawa boczna (3)

Tutaj można zobaczyć insygnia grobowe (jabłko i berło królewskie) Świętej Jadwigi - królowej Polski.