Wirtualny spacer po Katedrze Wawelskiej

Prezentujemy 3 panoramy sferyczne tworzace wirtualny spacer po Katedrze Wawelskiej.

Katedra Wawelska Plan Katedry

Na planie numerkami zaznaczono miejsca, z których były wykonywane zdjęcia panoramiczne.

Plan Katedry Wawelskiej

Panoramy sferyczne:

Panorama Konfesji św. Stanisława
Konfesja św. Stanisława (1)

Panorama wykonana przed Konfesją św. Stanisława. Kaplica ta jest mauzoleum św. Stanisława ze Szczepanowa.

Panorama sferyczna ołtarza głównego
Ołtarz główny (2)

Panorama sferyczna ołtarza głównego Katedry Wawelskiej. Tutaj odbywały się koronacje królów i konsekracje biskupie.

Panorama sferyczna nawy bocznej
Nawa boczna (3)

Tutaj można zobaczyć insygnia grobowe (jabłko i berło królewskie) Świętej Jadwigi - królowej Polski.